Psychotherapiepraktijk Gerrit Delfstra
Home Behandelaanbod Psychotherapeut Tarieven-voorwaarden
Beperkingen


Een vrijgevestigde praktijk kan niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid bieden. Mensen die in acute crisis verkeren, waarbij bijvoorbeeld verwardheid of agressie een rol speelt, kunnen wij niet in behandeling nemen. Hetzelfde geldt voor ernstige verslavingsproblematiek. Voor hen is verwijzing naar de GGZ aangewezen. 
HomeBehandelaanbodPsychotherapeutTarieven-voorwaarden
All Rights Reserved...