Psychotherapiepraktijk Gerrit Delfstra
Home Behandelaanbod Psychotherapeut Tarieven-voorwaarden
Beroepscode


Alle hulpverleners - artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers - zijn gehouden aan hun eigen beroepscode.

In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, zie www.nvvp.nl 
HomeBehandelaanbodPsychotherapeutTarieven-voorwaarden
All Rights Reserved...