Psychotherapiepraktijk Gerrit Delfstra
Home Behandelaanbod Psychotherapeut Tarieven-voorwaarden
Klachtregeling


Mocht u een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling of bejegening, dan is de aangewezen weg dit eerst met uw hulpverlener te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker van de NVP om eventueel een klacht in te dienen.
De klachtencommissies van de NVP behandelt vooral klachten over de bejegening of over verschil van mening over nota's.
Ernstige klachten kunnen worden ingediend bij de Regionale Tuchtcolleges (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Neem voor meer informatie of overleg contact op met de beleidsmedewerker van de NVP.


Rechten, plichten en gedragsregels

In de wetgeving zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.
De belangrijkste wetten zijn:
 
HomeBehandelaanbodPsychotherapeutTarieven-voorwaarden
All Rights Reserved...