Psychotherapiepraktijk Gerrit Delfstra
Home Behandelaanbod Psychotherapeut Tarieven-voorwaarden
Behandelvisie


Bij onze behandelingen gaan we uit van een aantal uitgangspunten waar het gaat om onze visie op psychische problemen:
  1. Dikwijls zijn we ons niet bewust van de drijfveren van ons gedrag en onze gevoelens. We voelen ons dan angstig, onzeker of somber zonder te weten waar dat vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan ons leven heel onbevredigend maken en werk en relaties nadelig beïnvloeden.

  2. Het kan voorkomen, dat we bepaalde wensen, gedachten en gevoelens bij onszelf niet accepteren en daarom weghouden voor anderen en voor onszelf. Daardoor krijgen we als het ware ruzie met onszelf: er is een conflict tussen wat we eigenlijk willen en wat we in werkelijkheid doen of een kloof tussen wat we werkelijk voelen en wat we aan anderen laten zien. Daardoor ontstaat psychische spanning, maar ook misverstanden en conflicten met anderen of isolement.

  3. Het beeld dat we van onszelf hebben en ook van andere mensen wordt sterk bepaald door de manier waarop we naar mensen hebben leren kijken vanaf onze vroegste kinderjaren. Ook latere ervaringen laten dikwijls hun sporen achter.

  4. Een psychotherapeutische behandeling is de ideale omgeving om ons bewust te worden van onze verborgen gevoelens, wensen, gedachten, zicht te krijgen op onze innerlijke conflicten en waar nodig onze visie op onszelf en anderen bij te stellen.
Bij ons behandelaanbod gaan we uit van de volgende principes:
  1. Een therapie hoort niet langer te duren dan noodzakelijk is, maar ook niet korter dan wenselijk is.

  2. We maken zoveel mogelijk gebruik van psychotherapeutische werkwijzen, waarvan de effectiviteit is aangetoond (evidence based).

  3. We zien psychotherapie als een samenwerkingsverband tussen een patiënt en een therapeut, waarbij van de eerste een actieve inbreng wordt verwacht, niet alleen tijdens de gesprekken, maar ook bij het kiezen van de juiste behandelvorm.
 
HomeBehandelaanbodPsychotherapeutTarieven-voorwaarden
All Rights Reserved...